Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540270300-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 629796-N-2019
Data: 29-11-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 00141500000000, ul. ul. Medyków  16, 40-752  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032)2071532, e-mail zp@gczd.katowice.pl, faks (032)2071546.
Adres strony internetowej (url): www.gczd.katowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: 40-645 Katowice ul. Medyków 16
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie Adres: 40-752 Katowice ul. Medyków 16

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-16, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20, godzina: 09:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Łóżko pobytowe wraz z materacem Kryteria oceny ofert: cena 60,00 , gwarancja 40,00 termin dostawy 10,00
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Łóżko pobytowe wraz z materacem Kryteria oceny ofert: cena 60,00 , gwarancja 30,00 termin dostawy 10,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Aparat do znieczuleń Kryteria oceny ofert: cena 60,00 , gwarancja 40,00 termin dostawy 10,00
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Aparat do znieczuleń Kryteria oceny ofert: cena 60,00 gwarancja 30,00 termin dostawy 10,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH: Diatermia elektrochirurgiczna Kryteria oceny ofert: cena 60,00 , gwarancja 40,00 termin dostawy 10,00
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH: Diatermia elektrochirurgiczna Kryteria oceny ofert: cena 60,00 , gwarancja 30,00 termin dostawy 10,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Stanowisko do pielęgnacji niemowląt Kryteria oceny ofert: cena 60,00, termin dostawy 30,00, gwarancja 10,00
W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Stanowisko do pielęgnacji niemowląt Kryteria oceny ofert: cena 60,00 , gwarancja 30,00 termin dostawy 10,00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych