Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540275427-N-2019 z dnia 17-12-2019 r.
Katowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 629796-N-2019
Data: 29/11/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 00141500000000, ul. ul. Medyków  16, 40-752  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032)2071532, e-mail zp@gczd.katowice.pl, faks (032)2071546.
Adres strony internetowej (url): www.gczd.katowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.12.2019, godzina 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.01.2020, godzina 09:30

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych