poniedziałek, 18 listopad 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 035
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 18 485
3 Informacje ogólne - Statut 2 054
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 2 457
5 Informacje ogólne - Zarząd 87 045
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 670
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 2 243
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 12 950
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2 923
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 24 915
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 865
12 Informacje ogólne - Praca 1 494
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 200
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 747
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 241
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 9 780
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 671
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 424
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 213 884

Strona wyświetlona: 423 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl