piątek, 19 kwiecień 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 515
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 7 964
3 Informacje ogólne - Statut 6 866
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 8 572
5 Informacje ogólne - Zarząd 82 426
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 4 918
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 30
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 1 775
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 933
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 23 348
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 200
12 Informacje ogólne - Praca 501
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 329
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 125
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 643
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 8 379
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 44
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 16 746
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 210 133

Strona wyświetlona: 16 745 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl