poniedziałek, 19 listopad 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 084
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 30 650
3 Informacje ogólne - Statut 1 768
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 5 319
5 Informacje ogólne - Zarząd 77 266
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 4 191
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 6 763
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 37
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 21 772
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 18 562
11 Informacje ogólne - Praca 803
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 8 530
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 3 525
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 107
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 7 106
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 315
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 16 275
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 203 684

Strona wyświetlona: 16 274 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl