niedziela, 20 styczeń 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 262
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 36 710
3 Informacje ogólne - Statut 4 224
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 6 820
5 Informacje ogólne - Zarząd 79 427
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 4 531
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 606
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 17 469
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 22 538
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 18 860
11 Informacje ogólne - Praca 1 411
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 8 945
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 3 801
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 349
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 7 675
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 551
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 16 500
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 206 474

Strona wyświetlona: 16 499 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl