środa, 23 maj 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Dział Centralnej Sterylizacji
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
im. Jana Pawła II w Katowicach

Centralna Sterylizacja jest obecnie po modernizacji, która dotyczyła głównie wymiany urządzeń do mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Centralna Sterylizacja zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z kompleksowych usług z zakresu dezynfekcji i sterylizacji:

 • narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych,
   
 • endoskopowych wraz z osprzętem,
   
 • bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych,

 • artykułów gumowych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych

 • sprzętu medycznego.

Lokalizacja: budynek główny szpitala, piętro -1

Kierownik Centralnej Sterylizacji: mgr Maria Loska

Telefon : 32 207 18 12; 32 207 19 76; 32 207 19 77

Mail : maria_loska@poczta.onet.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku całodobowo

w dni wolne i święta od 7.00do 19.00

Centralna Sterylizacja zatrudnia pracowników posiadających:

- wieloletnie doświadczenie zawodowe,

-odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne,

- certyfikaty z licznych szkoleń.

Zakres usług:

 • sterylizacja parowa

 • sterylizacja niskotemperaturowa(plazmowa)

 • dezynfekcja sprzętu medycznego

Okres realizacji zlecenia usług zewnętrznych: do 24godzin

Materiał do dezynfekcji i sterylizacji przyjmujemy codziennie (również w soboty i dni świąteczne) w godzinach uzgodnionych z Kontrahentami.

Wysoką jakość usług gwarantują:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2009

 • Certyfikat Czysty Szpital

 • Kwalifikacje z zakresu TECHNOLOGII STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI + Uprawnienia Energetyczne i fachowość całego personelu

 • Organizacja pracy i wyposażenie pomieszczeń zgodne z wymaganiami prawnymi

 • Urządzenia z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, spełniającymi normy Unii Europejskiej

 • System monitorowania procesów dezynfekcji i sterylizacji zgodny z polskimi, europejskimi, międzynarodowymi standardami i normami + system elektroniczny.

Centralna Sterylizacja stanowi wydzieloną, zamkniętą jednostkę usługową szpitala gdzie

wyodrębnione są trzy strefy:

Strefa artykułów brudnych wyposażona między innymi w :

-dwa przelotowe automaty myjąco-dezynfekujące do mycia i dezynfekcji

- System Centralnego dozowania, który kontroluje ilości dozowanych środków chemicznych oraz ich poziom w zbiornikach,

Strefa artykułów czystych wyposażona między innymi w :

-dwa sterylizatory parowe przelotowe z własną wytwornicą pary z podłączonym zewnętrznym system komputerowym z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni,

-jeden sterylizator parowy 2 jednostkowy

- niskotemperaturowy sterylizator plazmowy

Strefa artykułów wysterylizowanych

Układ architektoniczno-technologiczny zapewnia zachowanie odrębności stref . System wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej zapewnia utrzymanie różnicy ciśnienia powietrza między strefami zgodnie z Polskimi Normami Budowlanymi.

Centralna Sterylizacja jest najnowocześniejszą jednostka usługową poprzez:

 • zapewnienie wymagań sanitarnych, fachowych i organizacyjnych,

 • zastosowanie odpowiednich i najnowszych rozwiązań technologicznych oraz funkcjonalnych,

 • bezpieczeństwo pracy i odpowiednie kwalifikacje personelu.

wytworzył: Rzecznik Prasowy GCZD (15-05-2012)
wprowadził: Piotr Lipski (15-05-2012)

Strona wyświetlona: 7 576 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl