Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 (pdf)


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/8/18) na:

Usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej  mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.

Termin składania ofert: 26.02.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 26.02.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-02-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/12/18) na:

dostawy środków opatrunkowych.

Termin składania ofert: 23.02.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 23.02.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (14-02-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/9/18) na:

dostawy produktów żywieniowych.

Termin składania ofert: 26.03.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 26.03.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (13-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (13-02-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/7/18) na:

dostawy leków stosowanych w programach lekowych.

Termin składania ofert: 20.02.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 20.02.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-02-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-02-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/5/18) na:

dostawy szwów chirurgicznych.

Termin składania ofert: 14.02.2018 r., do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 14.02.2018 r., o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (26-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (26-01-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/6/18) na:

dostawy pomp insulinowych dla dzieci .

Termin składania ofert: 16.02.2018 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.02.2018 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (26-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (26-01-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/4/18) na:

dostawy leków stosowanych w programie lekowym - leczenie choroby Pompego.

Termin składania ofert: 09.02.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 09.02.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (26-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (26-01-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/66/17) na:

dostawy sprzętu na potrzeby Szpitala GCZD w Katowicach.

Termin składania ofert: 12.02.2018 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 12.02.2018 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (26-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (26-01-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/3/18) na:

dostawy smoczków jednorazowych.

Termin składania ofert: 08.02.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 08.02.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (25-01-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (25-01-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/71/17) na:

dostawy środków czystości.

Termin składania ofert: 15.01.2018 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 15.01.2018 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (28-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (28-12-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro (postępowanie nr PN/70/17) na:

Utworzenie Centrum Perinatologii - roboty budowlane- II etap wraz z wyposażeniem.

Termin składania ofert: 08.01.2018 r., do godz. 08:30
Termin otwarcia ofert: 08.01.2018 r., o godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (22-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (22-12-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/51/17) na:

Dostawy środków dezynfekcyjnych   

Termin składania ofert: 19.12.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 19.12.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (09-11-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/52/17) na:

Dostawy odzieży ochronnej i roboczej.   

 

Termin składania ofert: 28.11.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 28.11.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (08-11-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-11-2017)

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/60/17) na:

Usługę polegającą na przeglądach sprzętu i aparatury medycznej.   

 

Termin składania ofert: 12.12.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 12.12.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (27-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (27-10-2017)

 


 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/53/17) na:

Dostawy produktów leczniczych  

Termin składania ofert: 23.11.2017 r., do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 23.11.2017 r., o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-10-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (16-10-2017)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 135 000 euro (postępowanie nr PN/50/17) na:

Dostawy wyrobów medycznych niejałowych 

Termin składania ofert: 30.11.2017 r., do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.11.2017 r., o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-09-2017)

 

 

Strona wyświetlona: 23 212 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl