sobota, 26 maj 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

REJESTRY

 

1. W Szpitalu prowadzone są następujące rejestry:

w Sekretariacie:
a) rejestr przeprowadzanych kontroli,

w Dziale Organizacyjno – Prawnym:
a) rejestr aktów wewnętrznych (zarządzeń, pism ogólnych Zarządu),
b) rejestr udzielanych przez Zarząd pełnomocnictw i upoważnień,
c) centralny rejestr umów.

2. Prowadzenie innych rejestrów dla potrzeb komórek organizacyjnych Szpitala dozwolone jest za zgodą kierownika podmiotu leczniczego.

wytworzył: Sekretariat GCZD (10-03-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (10-03-2016)

Strona wyświetlona: 2 859 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl