Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 144 763
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 3 704
3 Informacje ogólne - Statut 41 253
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 34 471
5 Informacje ogólne - Zarząd 63 535
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 2 195
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 43 087
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 67 717
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 17 893
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 16 729
11 Informacje ogólne - Praca 51 779
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 6 249
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 1 790
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 1 570
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 3 781
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 15 599
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 14 758
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 18 973

Strona wyświetlona: 14 757 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl