środa, 13 listopad 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 034
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 18 019
3 Informacje ogólne - Statut 2 001
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 2 399
5 Informacje ogólne - Zarząd 86 999
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 652
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 776
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 12 653
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2 906
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 24 886
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 851
12 Informacje ogólne - Praca 1 391
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 193
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 738
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 233
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 9 762
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 660
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 418
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 213 825

Strona wyświetlona: 417 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl