piątek, 17 sierpień 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 145 810
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 19 453
3 Informacje ogólne - Statut 58 082
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 1 931
5 Informacje ogólne - Zarząd 74 720
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 3 786
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 3 493
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 132 360
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 20 886
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 18 183
11 Informacje ogólne - Praca 885
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 7 999
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 3 163
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 2 772
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 6 316
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 16 904
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 15 987
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 198 824

Strona wyświetlona: 15 986 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl