Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 145 128
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 16 211
3 Informacje ogólne - Statut 46 553
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 2 714
5 Informacje ogólne - Zarząd 66 292
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 2 476
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 23 198
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 24 983
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 18 517
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 17 003
11 Informacje ogólne - Praca 2 110
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 6 580
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 2 052
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 1 787
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 4 349
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 15 821
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 14 962
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 19 294

Strona wyświetlona: 14 961 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl