sobota, 26 maj 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 145 662
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 9 273
3 Informacje ogólne - Statut 56 132
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 724
5 Informacje ogólne - Zarząd 73 026
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 3 419
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 30 790
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 121 344
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 20 201
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 17 859
11 Informacje ogólne - Praca 10 205
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 7 593
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 2 860
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 2 500
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 5 704
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 16 643
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 15 752
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 194 561

Strona wyświetlona: 15 751 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl