niedziela, 29 marzec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 173
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 30 086
3 Informacje ogólne - Statut 4 662
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 4 343
5 Informacje ogólne - Zarząd 89 224
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 6 045
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 4 881
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 29 151
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 821
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 25 735
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 261
12 Informacje ogólne - Praca 5 572
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 656
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 155
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 558
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 10 513
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 024
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 716
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 216 209

Strona wyświetlona: 715 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl