sobota, 20 październik 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 145 976
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 27 031
3 Informacje ogólne - Statut 610
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 4 404
5 Informacje ogólne - Zarząd 76 105
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 4 006
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 145
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 142 464
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 21 325
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 18 390
11 Informacje ogólne - Praca 2 626
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 8 270
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 3 350
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 2 945
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 6 738
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 151
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 16 135
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 202 279

Strona wyświetlona: 16 134 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl