sobota, 11 lipiec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 656
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 39 148
3 Informacje ogólne - Statut 10 021
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 630
5 Informacje ogólne - Zarząd 92 326
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 6 530
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 19 195
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 61 799
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2 225
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 27 021
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 696
12 Informacje ogólne - Praca 11 303
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 592
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 594
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 979
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 11 576
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 525
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 1 176
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 217 882

Strona wyświetlona: 1 175 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl