wtorek, 9 sierpnia 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

instrukcja obsługi

biuletyn informacji publicznej (bip) to publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci internet.

zakres publikowanych informacji prezentuje menu po lewej stronie.

menu jest podzielone na działy, które prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu zawierającej informacje związane tematycznie z wybranym działem. aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

na treść podstrony składają się:

  • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości.
  • treść zasadnicza w postaci tekstu oraz plików do pobrania w formacie .doc lub .pdf . aby otworzyć lub zapisać zamieszczony plik wystarczy kliknąć w link, który go opisuje.
  • informacja o dacie publikacji (aktualizacji) oraz przygotowania strony.

bip wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji, która jest narzędziem umożliwiającym znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach biuletynu informacji publicznej. aby skorzystać z wyszukiwarki bip należy w polu tekstowym wpisać szukane słowo lub wyrażenie i kliknąć przycisk „szukaj”, po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie. aby odczytać treść wyszukanej podstrony należy kliknąć na jej tytuł.

w dolnej części paska menu znajdują się:

  • instrukcja obsługi - podstrona, na której przebywają państwo w tym momencie
  • statystyki – informuje o liczbie odwiedzin każdej z podstron bip
  • redakcja biuletynu - informacje o opiece technicznej i merytorycznej nad stronami bip

Strona wyświetlona: 2 369 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)