wtorek, 9 sierpnia 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Wynajęcia pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,60 m2 (w tym lokal o pow. 21,00 m2 na najem krótkotrwały) z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej z możliwością prowadzenia działalności edukacyjnej i społecznej w formie warsztatów i konsultacji dla osób z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem i ich opiekunów, jak i szkoleń edukacyjnych dla specjalistów zajmujących się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością - na okres 24 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w SWP.”

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 28.06.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 10 (poziom "-1") w dniu 28.06.2022r. godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

wytworzył: Dział Administracji (21-06-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (21-06-2022)

 


 

KONKURSY OFERT

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Modernizacja systemu klimatyzacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 13.06.2022 do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.-1.016 (poziom "-1") w dniu 13.06.2022 r. o godz. 10:00.

 

wytworzył: Dział Infrastruktury (24-05-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (24-05-2022)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Dostawy impalntów do chirurgii szczękowej”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 03.06.2022 do godz. 10:00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Termin otwarcia ofert:  03.06.2022 godz. 10:30

wytworzył: Dział Administracji (20-05-2022)
wprowadził: Michał Biskup (20-05-2022)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Sprzedaż noszy transportowych STOLLENWERK”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 31.05.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Otwarcie ofert nasąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.0.023 (poziom "0") w dniu 31.05.2022r. godz. 10:00

O wyniku postępowania przetargowego lub o zamknięciu postępowania przetargowego bez dokonania wyboru uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

wytworzył: Aleksandra Brodowska (12-05-2022)
wprowadził: Rafał Mroczkowski (13-05-2022)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert  i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Dostawy pomp baklofenowych wraz ze zestawami do napełniania”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 26.05.2022 do godz. 10:00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”. 

Termin otwarcia ofert:  26.05.2022 godz. 10:30

wytworzył: Apteka Szpitalna (13-05-2022)
wprowadził: Michał Biskup (13-05-2022)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

„Sprzedaż pojazdu sanitarny marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, rok produkcji 2012, nr rej. SK084CP, bez wyposażenia przedziału  medycznego”.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić  do dnia 20.05.2022 do godz. 9:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”. 

Termin otwarcia ofert:  20.05.2022 godz. 10:00

wytworzył: Dział Administracji (05-05-2022)
wprowadził: Michał Biskup (05-05-2022)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Wynajęcia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 29,70 m2 znajdującego się w holu Szpitala w segmencie K-7 na poziomie "0" Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej polegającej na sprzedaży detalicznej drobnego sprzętu i wyrobów medycznych ortopedycznych oraz artykułów spożywczych i kosmetycznych dla dzieci, na okres 24 miesięcy."

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 26.04.2022 r. do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 10 (poziom "-1") w dniu 26.04.2022 r. o godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

wytworzył: Dział Administracji (19-04-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (19-04-2022)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

 "Udzielenie Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kredytu lub pożyczki w kwocie do 6.000.000,00 PLN na sfinansowanie działalności bieżącej oraz spłatę zobowiązań"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 08.04.2022 r. do godz. 12.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 31, w dniu 08.04.2022 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu jawnym.

wytworzył: Michał Kaczko, Główny Księgowy (17-03-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (18-03-2022)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

"Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul Medyków 16."

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 16.02.2022 r. do godz. 10.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 31, w dniu 16.02.2022 r. o godz. 10.30 w Aptece Szpitalnej.

wytworzył: Joanna Woźniak, Apteka Szpitalna (31-01-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (31-01-2022)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Wynajęcia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 8,50 m2 oznaczonej jako segment K-11 na poziomie "0" w siedzibie Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznego punktu/pracowni dopasowania aparatów słuchowych na okres 24 miesięcy"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 24.01.2022 r. do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. 10 (poziom "-1") w dniu 24.01.2022 r. o godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

wytworzył: Dział Administracji (14-01-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (14-01-2022)

 


 

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Sprzedaż pojazdów sanitarnych Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Pakiet nr 1: Pojazd sanitarny marki Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI, nr rej. SK3268M, bez wyposażenia przedziału medycznego.

Pakiet nr 2: Pojazd sanitarny marki Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, nr rej. SK084CP, bez wyposażenia przedziału medycznego."

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 25.01.2022 r. do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 pok. B.K6.-1.016 (poziom "-1") w dniu 25.01.2022 r. o godz. 10:00 na posiedzeniu jawnym.

wytworzył: Joanna Waliszewska, Dział Infrastruktury (12-01-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (12-01-2022)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Rozbudowa systemu archiwizacji długoterminowej dla systemu medycznego PACS"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 15.12.2021 r. do godz. 09:30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 15.12.2021 r. o godz. 10:00.

wytworzył: Aleksandra Brodowska, Dział Infrastruktury (30-11-2021)
wprowadził: Rafał Mroczkowski (30-11-2021)

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Sprzedaż agregatów prądotwórczych oraz starych łóżek szpitalnych Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Pakiet nr 1: Agregaty prądotórcze.

Pakiet nr 2: Stare łóżka szpitalne."

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 08.10.2021 r. do godz. 9.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, pok. B.K6.-1.016 (poziom "-1")w dniu 08.10.2021 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu jawnym.

wytworzył: Joanna Waliszewska, Dział Infrastruktury (29-09-2021)
wprowadził: Paweł Szymik (29-09-2021)

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Utworzenie strony internetowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z Biuletynem Informacji Publicznej"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 28.09.2021 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 28.09.2021 r. o godz. 10.00.

wytworzył: Aleksandra Brodowska, Dział Infrastruktury (01-09-2021)
wprowadził: Paweł Szymik (01-09-2021)

 


 

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

 "Sprzedaż Mikroskopu neurochirurgicznego VARIMIC 900, MÖLLER-WEDEL"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 27.08.2021 r. do godz. 9.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 27.08.2021 r. o godz. 10.00.

wytworzył: Aleksandra Brodowska, Dział Infrastruktury (20-08-2021)
wprowadził: Paweł Szymik (20-08-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Administrowanie serwerami, macierzami, bazami danych, sprzętem komputerowym, siecią teleinformatyczną oraz dostępem do Internetu."

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 26.08.2021 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 26.08.2021 r. o godz. 10.00.

wytworzył: Aleksandra Brodowska, Dział Infrastruktury (11-08-2021)
wprowadził: Paweł Szymik (11-08-2021)

 


 

 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

 "Sprzedaż pojazdu sanitarnego oraz agregatów prądotwórczych Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Pakiet nr 1:  Pojazd sanitarny marki Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI, nr rej. SK3268M, bez wyposażenia przedziału medycznego.

Pakiet nr 2: Agregaty prądotwórcze."

 Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 20.08.2021 r. do godz. 9.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, pok. B.K6.-1.016 (poziom "-1")w dniu 20.08.2021 r. o godz. 11.00 na posiedzeniu jawnym.

wytworzył: Joanna Waliszewska, Dział Infrastruktury (10-08-2021)
wprowadził: Paweł Szymik (10-08-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

"Sprzedaż starych łóżek szpitalnych z oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 18.08.2021 r. do godz. 9.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, pok. B.K6.-1.016 (poziom "-1")w dniu 18.08.2021 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu jawnym.

wytworzył: Joanna Waliszewska, Dział Infrastruktury (10-08-2021)
wprowadził: Paweł Szymik (10-08-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Najem 1 m2 powierzchni użytkowej Szpitala oznaczonej jako stanowisko nr 12 na poziomie "0" w siedzibie Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie stanowiska do sprzedaży obwarzanków i innych produktów, które stanowią własność Najemcy, na okres 12 miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 19.07.2021 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 19.07.2021 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu jawnym.

wytworzył: Ewa Bakoś, Dział Administracji (07-07-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (07-07-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

Dostawa smoczków i butelek do karmienia.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 21.07.2021 r. do godz. 10.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 21.07.2021 r. o godz. 10.30 w Aptece Szpitalnej.

wytworzył: Justyna Rożek Kostórkiewicz, Kierownik Apteki (05-07-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (05-07-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

Dostawy wyrobów medycznych niejałowych.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 15.07.2021 r. do godz. 10.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 15.07.2021 r. o godz. 10.30 w Aptece Szpitalnej.

wytworzył: Justyna Rożek-Kostórkiewicz, Kierownik Apteki (03-07-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (03-07-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-752 Katowice, ul Medyków 16.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 28.05.2021 r. do godz. 10.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 28.05.2021 r. o godz. 10.30.

wytworzył: Robert Szega, Dział Infrastruktury (17-05-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (17-05-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert na:

Zakup unitu stomatologicznego z wyposażeniem oraz doposażenie sal bloku operacyjnego w akcesoria medyczne dla Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II SPSK nr 6 SUM w Katowicach.

Pakiet nr 1: zakup unitu stomatologicznego z wyposażeniem
Pakiet nr 2: doposażenie sal bloku operacyjnego w akcesoria medyczne

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 24.05.2021 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 24.05.2021 r. o godz. 10.00.

wytworzył: Aleksandra Brodowska, Dział Infrastruktury (17-05-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (17-05-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

sprzedaż środka trwałego pojazdu sanitarnego marki Mercedes-Benz Sprinter 318 CDI, rok produkcji 2008, nr rej. SK3268M, pojemność silnika 2987 cm3, bez wyposażenia przedziału medycznego.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 19.05.2021 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 19.05.2021 r. o godz. 10.00.

wytworzył: Joanna Waliszewska, Dział Infrastruktury (06-05-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (06-05-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

Udzielenie Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kredytu lub pożyczki w kwocie nie przekraczającej 10 000.000,00 PLN na sfinansowanie działalności bieżącej oraz spłatę zobowiązań.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 24.05.2021 r. do godz. 12.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 24.05.2021 r. o godz. 13.00.

wytworzył: Michał Kaczko, Dział Finansowo-księgowy (30-04-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (30-04-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert na:

Sprzedaż sprzętu i aparatury medycznej oraz agregatów prądotwórczych Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 27.04.2021 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 27.04.2021 r. o godz. 10.00.
O wynikach postępowania przetargowego uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

wytworzył: Aleksandra Brodowska, Dział Infrastruktury (20-04-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (20-04-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na:

Dostawy pomp baklofenowych wraz z zestawami do napełniania.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 07.04.2021 r. do godz. 10.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 08.04.2021 r. o godz. 10.30.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

wytworzył: Robert Szega, Dział Infrastruktury (25-03-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (25-03-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu i środków do dezynfekcji w ramach projektu pn.: "Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach".

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 04.03.2021 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 04.03.2021 r. o godz. 10.00.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

wytworzył: Aleksandra Brodowska, Dział Infrastruktury (24-02-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (24-02-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie 1 tablicy informacyjnej oraz 21 jednostronnych tablic pamiątkowych w związku z projektem POIS.09.02.00-00-0189/20 "Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach".

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 12.01.2021 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 12.01.2021 r. o godz. 10.00 na posiedzeniu jawnym.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

wytworzył: Aleksandra Brodowska, Dział Infrastruktury (05-01-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (05-01-2021)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

Usługa polegająca na zarządzaniu Pracowniczym Planem Kapitałowym („PPK”) oraz usługa polegająca na prowadzeniu PPK.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 29.01.2021 r. do godz. 12.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16, w dniu 29.01.2021 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu jawnym.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

wytworzył: Michał Kaczko, Dział Finansowo-Księgowy (31-12-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (31-12-2020)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

Udzielenie Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kredytu lub pożyczki w kwocie do 5 000.000,00 PLN na sfinansowanie działalności bieżącej oraz spłatę zobowiązań.

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 23.10.2020 r. do godz. 12.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 23.10.2020 r. o godz. 13.00 na posiedzeniu jawnym.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

wytworzył: Michał Kaczko, Dział Finansowo-Księgowy (06-10-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (06-10-2020)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcia pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,60 m2 (w tym lokal o pow. 21,00 m2 na najem krótkotrwały) z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej z możliwością prowadzenia działalności edukacyjnej i społecznej w formie warsztatów i konsultacji dla osób z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem i ich opiekunów, jak i szkoleń edukacyjnych dla specjalistów zajmujących się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową – na okres 24 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w SWP.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 14.07.2020 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Przetargu".
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 14.07.2020 r. o godz. 10.00.

wytworzył: Ewa Bakoś, Dział Administracji (06-07-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (06-07-2020)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najmu 1 m² powierzchni użytkowej, oznaczonej jako stanowisko nr 10 na poziomie "0” Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży zabawek na okres 36- miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 13.07.2020 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Przetargu".
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 13.07.2020 r. o godz. 10.00.

wytworzył: Ewa Bakoś, Dział Administracji (06-07-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (06-07-2020)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

Administrowanie serwerami, macierzami, bazami danych, sprzętem komputerowym, siecią teleinformatyczną oraz dostępem do Internetu.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 29.06.2020 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 29.06.2020 r. o godz. 10.00.

wytworzył: Aleksandra Brodowska, Dział Infrastruktury (22-06-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (22-06-2020)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych oraz usług faksowych.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 24.06.2020 r. do godz. 10.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 24.06.2020 r. o godz. 10.30.

wytworzył: Joanna Waliszewska, Dział Infrastruktury (09-06-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (09-06-2020)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 36,27 m² mieszczącego się w segmencie K-2 poziom "0" Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych i/lub drobnych artykułów przemysłowych na okres 12 – miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 15.06.2020 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 15.06.2020 r. o godz. 10.00.

wytworzył: Ewa Bakoś, Dział Administracji (05-06-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (05-06-2020)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 36,27 m² mieszczącego się w segmencie K-2 poziom "0" Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych i/lub drobnych artykułów przemysłowych na okres 12 – miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 19.05.2020 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 19.05.2020 r. o godz. 10.00.

wytworzył: Ewa Bakoś, Dział Administracji (11-05-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (11-05-2020)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najmu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 36,27 m2 mieszczącego się w segmencie K-2 poziom "0” Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych na okres 36 – miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 16.04.2020 r. do godz. 09.30 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Przetargu”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 16.04.2020 r. o godz. 10.00.

wytworzył: Ewa Bakoś, Dział Administracji (08-04-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (08-04-2020)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn.:

Udzielenie Górnośląskiemu Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kredytu lub pożyczki w kwocie 5 000.000,00 PLN na sfinansowanie działalności bieżącej oraz spłatę zobowiązań.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 29.04.2020 r. do godz. 12.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 29.04.2020 r. o godz. 13.00.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

wytworzył: Michał Kaczko, Dział Finansowo-Księgowy (17-03-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (17-03-2020)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs na wykonanie usługi:

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 28.01.2020 r. do godz. 11.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 28.01.2020 r. o godz. 11.15
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

wytworzył: Asia Woźniak, Apteka Szpitalna (23-01-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (23-01-2020)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs na wykonanie usługi:

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 30.12.2019 r. do godz. 13.00 na zasadach określonych w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul. Medyków 16 w dniu 30.12.2019 r. o godz. 13.15
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

wytworzył: Kierownik Apteki Szpitalnej (23-12-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (23-12-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs na wykonanie usługi:

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16.

Pobierz pliki:


Złożenie ofert do 29.11.2019r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert w dniu 29.11.2019 o godz. 11.15.

wytworzył: Kierownik Apteki Szpitalnej (28-11-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (28-11-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów do sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek:

1) obejmujących stanowiska nr 6,7,8,9, o łącznej powierzchni 3m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora na okres 36 miesięcy,

2) obejmujących stanowiska 14,15, o łącznej powierzchni 2m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora na okres 36 miesięcy,

3) obejmujących stanowiska 1,2,3,4, o łącznej powierzchni 3m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora, na okres 36 miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 20.09.2019r. do godz. 09.30.
Otwarcie ofert w dniu 20.09.2019 o godz. 10.00.

wytworzył: Ewa Bakoś, Koordynator Działu Administracji (12-09-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (12-09-2019)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcia 1m2 powierzchni użytkowej Szpitala, oznaczonej jako stanowisko nr 12 na poziomie "0" w siedzibie Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych, na okres 36 miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 31.07.2019r. do godz. 09.30.
Otwarcie ofert w dniu 31.07.2019 o godz. 10.00.

wytworzył: Ewa Bakoś, Koordynator Działu Administracji (24-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (24-07-2019)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

Administrowanie serwerami, macierzami, bazami danych, sprzętem komputerowym, siecią teleinformatyczną oraz dostępem do Internetu.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 25.06.2019r. do godz. 09.30.
Otwarcie ofert w dniu 25.06.2019 o godz. 10.00.

wytworzył: Aleksandra Brodowska, Dział Infrastruktury (14-06-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (14-06-2019)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą:
Wymiana zewnętrznej części wodociągowej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 31.05.2019r. do godz. 09.30.
Otwarcie ofert w dniu 31.05.2019 o godz. 10.00.

wytworzył: Sylwia Adamczyk, Dział Infrastruktury (17-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (17-05-2019)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 29,70 m2 znajdującego się w holu Szpitala – segment K-7 na poziomie "0" z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej, polegającej na sprzedaży detalicznej wyrobów medycznych i ortopedycznych, odzieży i obuwia medycznego oraz artykułów dziecięcych, na okres 36 miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 23.04.2019r. do godz. 09.30.
Otwarcie ofert w dniu 23.04.2019 o godz. 10.00.

wytworzył: Kierownik Działu Administracji (15-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (15-04-2019)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie 10 szt. jednostronnych tablic pamiątkowych i tablicy informacyjnej w związku z projektami POIS.09.02.00-00-0072/17-00/68/2018/33 "Podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach" oraz POIS.09.01.00-00-0298/18-00/32/2018/409 "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach" .

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 28.02.2019r. do godz. 09.30.
Otwarcie ofert w dniu 28.02.2019 o godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (12-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (12-02-2019)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcia lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 8,50 m2 znajdującego się w segmencie K-11 na poziomie „0” Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznego punktu/pracowni dopasowania aparatów słuchowych, na okres 36 miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 18.01.2019 do godz. 09.30.
Otwarcie ofert w dniu 18.01.2019 o godz. 10.00.

wytworzył: Dział Administracji (11-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (11-01-2019)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcia lokalu o powierzchni 88,90 m 2, znajdującego się w segmencie K-9 na poziomie "0" Szpitala, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej, na okres 72 miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 13.08.2018 do godz. 9.30.
Otwarcie ofert w dniu 13.08.2018 o godz. 10.00.

wytworzył: Dział Administracji (03-08-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (03-08-2018)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na:

najem urządzeń drukujących / kopiujących.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 20.07.2018 do godz. 9.30.
Otwarcie ofert w dniu 20.07.2018 o godz. 10.00.

wytworzył: Dział Informatyki (16-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-07-2018)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do skłądania ofert w sprawie:

wynajęcia pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,60 m2 (w tym lokal o pow. 21,00 m2 na najem krótkotrwały) z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej z możliwością prowadzenia działalności edukacyjnej i społecznej w formie warsztatów i konsultacji dla osób z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem i ich opiekunów, jak i szkoleń edukacyjnych dla specjalistów zajmujących się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową – na okres 24 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w SWP.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 23.07.2018 do godz. 9.30.
Otwarcie ofert w dniu 23.07.2018 o godz. 10.00.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (16-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (16-07-2018)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza postępowanie przetargowe pisemne i zaprasza do skłądania ofert w sprawie:

wynajęcie lokalu o powierzchni 432,7 m2, znajdującego się w segmencie K-9 i K-11, na poziomie "-1" Szpitala, z przeznaczeniem na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej rezonansu magnetycznego na rzecz pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych na okres 35 miesięcy tj. od dnia 01.08.2018r. do dnia 30.06.2021r..

WAŻNE!
Organizator wprowadził zmiany do SWP oraz do wzoru Umowy najmu – załącznik nr5 do SWP.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 18.07.2018 do godz. 9.30.
Otwarcie ofert w dniu 18.07.2018 o godz. 10.00.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (04-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (04-07-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na :
Administrowanie serwerami, macierzami, bazą danych, sprzętem komputerowym, siecią teleinformatyczną oraz dostępem do Internetu.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 18.04.2018 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Infrastruktury (09-04-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-04-2018)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na :
wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej oraz dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych w związku z projektem "Podniesienie bezpieczeństwa i jakości świadczeń opieki zdrowotnej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach".

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 09.04.2018 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Infrastruktury (29-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (29-03-2018)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie najmu 1m2 powierzchni użytkowej znajdującej się przy wejściu głównym siedziby Organizatora z przeznaczeniem na ustawienie stanowiska do sprzedaży obwarzanków i innych produktów, które stanowią własność Najemcy, na okres 36 miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 12.03.2018 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (02-03-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (02-03-2018)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów do sprzedaży, kanapek, przekąsek, napojów gorących oraz napojów zimnych obejmujących stanowiska nr 1 i 2 o łącznej powierzchni 2m2 znajdujące się na poziomie - 1 SOR, na okres 36 miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 04.01.2018 do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (22-12-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (22-12-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów do sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek.

1.obejmujących stanowiska nr 6,7,8,9, o łącznej powierzchni 3m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy,

2. obejmujących stanowiska 14,15, o łącznej powierzchni 2m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy,

3. obejmujących stanowiska 1,2,3,4, o łącznej powierzchni 3m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 20.09.2017 do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (13-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-09-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie wynajęcia pomieszczeń o łącznej powierzchni 40,60 m2 (w tym lokal o pow. 21,00 m2 na najem krótkotrwały) z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni uroterapeutycznej z możliwością prowadzenia działalności edukacyjnej i społecznej w formie warsztatów i konsultacji dla osób z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem i ich opiekunów, jak i szkoleń edukacyjnych dla specjalistów zajmujących się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością ruchową - na okres 10 miesięcy, zgodnie z warunkami określonymi w SWP.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 19.09.2017 do godz. 08.00.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (11-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (11-98-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie wynajęcia powierzchni z przeznaczeniem na ustawienie kompleksowo zabudowanych automatów do sprzedaży napojów gorących, napojów zimnych oraz przekąsek.

1.obejmujących stanowiska nr 6,7,8,9, o łącznej powierzchni 3m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy,

2. obejmujących stanowiska 14,15, o łącznej powierzchni 2m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy,

3. obejmujących stanowiska 1,2,3,4, o łącznej powierzchni 3m2, położone w holu na parterze budynku głównego siedziby Organizatora (wg załącznika nr 5 SWP), na okres 24 miesięcy

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 18.09.2017 do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (08-09-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (08-09-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najmu 1 m2 powierzchni użytkowej, oznaczonej jako stanowisko nr 12 A na poziomie "0" Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży gotowych lodów na okres 36-miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 28.07.2017 do godz. 9.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (8-07-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (18-07-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najmu 1 m2 powierzchni użytkowej, oznaczonej jako stanowisko nr 5 na poziomie "0" Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie automatu typu bujak na okres 36-miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 26.07.2017 do godz. 9.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (14-07-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (14-07-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najmu 1 m2 powierzchni użytkowej, oznaczonej jako stanowisko nr 10 na poziomie "0" Szpitala z przeznaczeniem na ustawienie automatu do sprzedaży zabawek na okres 36-miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 24.07.2017 do godz. 9.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (13-07-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-07-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na dostawę implantów ortopedycznych.

Pobierz pliki:

Termin składania ofert: 10.07.2017 r. godz. 12.00

wytworzył: Kierownik Apteki Szpitalnej (03-07-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (03-07-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej oraz dwóch jednostronnych tablic pamiątkowych w związku z tworzeniem Centrum Urazowego dla Dzieci.

Termin składania ofert: 08.05.2017 r. godz. 10.00
Termin wizji lokalnej: 28.04.2017 r. godz. 10.00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Infrastruktury (26-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (26-04-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcie lokalu o powierzchni 171,12 m2 znajdującego się w segmencie K-5 poziom "0" Szpitala wraz z lokalem przeznaczonym na pomieszczenie magazynowe o powierzchni 23,36 m2 znajdującego się na poziomie "-1" Szpitala, oba z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej polegającej na prowadzeniu restauracji/kawiarni. Łączna powierzchnia najmu to 194,48 m2 , na okres 72 - miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 26.05.2017 do godz. 9.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (18-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (18-04-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż rolet okiennych tekstylnych w GCZD.

Pobierz pliki:

Termin składania ofert: 14.04.2017 r. godz. 10.00
Termin wizji lokalnej: 10.04.2017 r. godz. 12.00

wytworzył: Dział Infrastruktury (05-04-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (05-04-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 36,27m2 mieszczącego się w segmencie K-2 poziom "0" Szpitala z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży artykułów spożywczych na okres 36 - miesięcy

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 11.04.2017 do godz. 9.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (31-03-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (31-03-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na:

Dostawę i montaż urządzenia do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej działającego na zasadzie elektrolizy oraz filtracji substancji nierozpuszczalnych, beż użycia środków chemicznych.

Pobierz pliki:

Termin składania ofert: 24.02.2017 r. godz. 10:00
Termin wizji lokalnej: 21.02.2017 r. godz. 10:00

wytworzył: Dział Infrastruktury (17-02-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (17-02-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza przetarg pisemny i zaprasza do składania ofert w sprawie:

wynajęcie 1 m2 powierzchni użytkowej Szpitala, znajdującej się na poziomie "0",oznaczonej jako stanowisko nr 3, z przeznaczeniem na ustawienie bankomatu, na okres 36- miesięcy.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 24.02.2017r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Administracyjno-Gospodarczy (13-02-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (13-02-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:

Wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich, angiografu i tomografu komputerowego.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 20.02.2017r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Infrastruktury (07-02-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (07-02-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert na wykonanie usługi:

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla acjentów Oddziałów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II .

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 02.02.2017 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert dnia 02.02.2017 o godz. 12:15.

wytworzył: Apteka szpitalna (25-01-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (25-01-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych oraz usług faksowych.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 31.01.2017 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (24-01-2017)
wprowadził: Piotr Lipski (24-01-2017)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza Konkurs Ofert i zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pod nazwą: Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do naboru konkursowego POIiS 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia, Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie). Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej oraz świadczenie pomocy technicznej.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 01.12.2016 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (22-11-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (22-11-2016)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs i zaprasza do skłądania ofert na wykonanie usługi pod nazwą: "Udrożnienie kanalizacji deszczowej w SPSK NR 6 ŚUM GCZD im. Jana Pawła II".

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 23.11.2016 r. do godz. 10.00.

Termin wizji lokalnej wyznaczono na 07.11.2016 o godz. 10:00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (03-11-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (03-11-2016)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:
Przedmiotem postępowania przetargowego jest Przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do naboru pozakonkursowego POIiS 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego 4. Utworzenie nowych centrów urazowych (roboty budowlane, doposażenie) oraz świadczenie pomocy technicznej.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 24.08.2016 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (16-08-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (16-08-2016)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie:
Instalacja systemu kolejkowego w rejestracjach Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 11.08.2016 r. do godz. 09.30.

wytworzył: Dział Infrastruktury (01-08-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (01-08-2016)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu przy modernizacji serwerowni oraz części sieci informatycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 26.07.2016 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (05-07-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (05-07-2016)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie: Opracowania dokumentacji projektowej systemu sygnalizacji alarmowo-pożarowej w budynku Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 05.07.2016 r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury (23-06-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (23-06-2016)

 


 

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie opracowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu inwestycyjnego
pn.: "Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach etap II"

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 03.03.2016r. do godz. 10.00

wytworzył: Dział Infrastruktury GCZD (26-02-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (26-02-2016)

 


 

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie opracowania studium wykonalności wraz z załącznikami dla projektu inwestycyjnego pn.:
"Podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej poprzez rozbudowę
i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach".

Pobierz pliki:

Złożenie ofert powinno nastąpić do 18.02.2016r. do godz. 10.00.

wytworzył: Dział Infrastruktury GCZD (12-02-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (12-02-2016)

 


 

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza Konkursie Ofert Na Dostawę Rękawic Diagnostycznych.

Pobierz pliki:

Ofertę w formie elektronicznej, na udostępnionej specyfikacji asortymentowo-cenowej, należy składać do dnia 05.02.2016 r. do godz. 9.00 poprzez pocztę elektroniczną na adres email: apteka.kier@gczd.katowice.pl

wytworzył: Kierownik Apteki Szpitalnej (01-02-2016)
wprowadził: Piotr Lipski (01-02-2016)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Udzielający zamówienie:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienie ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania usługi:

Przeprowadzenie oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II - zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz przepisami prawa

Miejsce i termin składania ofert i rozstrzygnięcia przetargu:

Złożenie ofert powinno nastąpić do dnia 22.10.2015 r. do godz. 08.30 na zasadach określonych w "Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert".
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Katowicach, ul.Medyków 16 w dniu 22.10.2015 r. o godz. 09.00.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie.

Pobierz pliki:

wytworzył: Audytor Wewnętrzny GCZD (14-10-2015)
wprowadził: Piotr Lipski (14-10-2015)

Strona wyświetlona: 7 421 razy

<< 1 2 3 4 5 ... 28 >> Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)