wtorek, 9 sierpnia 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

KONKURSY OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych wg pakietów."

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 22.07.2022 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert w dniu 22.07.2022 r. o godz. 13.30.

wytworzył: Marta Kręt, Sekcja ds. badań klinicznych i zakupu świadczeń zdrowotnych (01-07-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (01-07-2022)  aktualizacja: Paweł Szymik (20-07-2022)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych wg pakietów."

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 27.06.2022 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert w dniu 27.06.2022 r. o godz. 13.30.

wytworzył: Marta Kręt, Sekcja ds. badań klinicznych i zakupu świadczeń zdrowotnych (09-06-2022)
wprowadził: Rafał Mroczkowski (09-06-2022)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi lekarskie."

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 29.03.2022 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert w dniu 30.03.2022 r. o godz. 10.00

wytworzył: Ewelina Kopańska, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (23-03-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (23-03-2022)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi pielęgniarskie."

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 25.02.2022 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert w dniu 28.02.2022 r. o godz. 11.00

wytworzył: Justyna Bubik, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (21-02-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (21-02-2022)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi lekarskie."

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 25.02.2022 r. do godz. 13.00.

Otwarcie ofert w dniu 28.02.2022 r. o godz. 10.00

wytworzył: Agata Magosz, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (18-02-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (18-02-2022)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych - usługi lekarskie."

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 17.12.2021 r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert w dniu 20.12.2021 r.

wytworzył: Patrycja Kołodziejczyk, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (13-12-2021)
wprowadził: Paweł Szymik (13-12-2021)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych."

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 06.12.2021 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert w dniu 06.12.2021 r. o godz. 12.00. 

wytworzył: Marta Kręt, Sekcja ds. Badań Klinicznych i Zakupu Świadczeń Zdrowotnych (24-11-2021)
wprowadził: Rafał Mroczkowski (24-11-2021)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej."

Pobierz pliki:

 

Złożenie ofert do 08.12.2021 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert w dniu 08.12.2021 r. o godz. 12.00. 

wytworzył: Marta Kręt, Sekcja ds. Badań Klinicznych i Zakupu Świadczeń Zdrowotnych (24-11-2021)
wprowadził: Rafał Mroczkowski (24-11-2021)

 


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych."

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 15.11.2021 r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert w dniu 15.11.2021 r. o godz. 12.00. 

wytworzył: Marta Kręt, Sekcja ds. Badań Klinicznych i Zakupu Świadczeń Zdrowotnych (29-10-2021)
wprowadził: Rafał Mroczkowski (29-10-2021)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej." 

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 10.11.2021 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert w dniu do 10.11.2021 r. o godz. 12.00.  

wytworzył: Marta Kręt, Sekcja ds. Badań Klinicznych i Zakupu Świadczeń Zdrowotnych (20-10-2021)
wprowadził: Paweł Szymik (20-10-2021)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza drugi konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych."

Pobierz pliki: 

Złożenie ofert do 22.10.2021 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert w dniu 22.10.2021 r. o godz. 12.00. 

wytworzył: Magdalena Hankus, Dział Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych oraz współpracy z NFZ (05-10-2021)
wprowadził: Rafał Mroczkowski (05-10-2021)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej." 

Pobierz pliki: 

Złożenie ofert do 11.10.2021 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert w dniu do 11.10.2021 r. o godz. 12.00.  

wytworzył: Aleksandra Kosiorek, Sekcja ds. Badań Klinicznych i Zakupu Świadczeń Zdrowotnych (20-09-2021)
wprowadził: Rafał Mroczkowski (20-09-2021)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na: 

"Wykonywanie świadczeń zdrowotnych."

Pobierz pliki: 

Złożenie ofert do 01.10.2021 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert w dniu 01.10.2021 r. o godz. 12.00. 

wytworzył: Aleksandra Kosiorek, Sekcja ds. Badań Klinicznych i Zakupu Świadczeń Zdrowotnych (20-09-2021)
wprowadził: Rafał Mroczkowski (20-09-2021) 

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych świadczenie usług lekarskich.

Pobierz pliki:

Złożenie ofert do 29.01.2020 r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert w dniu do 30.01.2020 r. o godz. 13.00.

wytworzył: Agata Magosz, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (20-01-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (20-01-2020)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie + SWK (pdf)


Złożenie ofert do 26.04.2019 r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert w dniu do 29.04.2019 r. o godz. 13.00.

wytworzył: Patrycja Kołodziejczyk, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (24-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (24-04-2019)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie + SWK (pdf)


Złożenie ofert do 25.03.2019 r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert w dniu do 26.03.2019 r. o godz. 13.00.

wytworzył: Dorota Skrzyńska, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (07-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (07-03-2019)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich obejmujących pełnienie funkcji koordynatora zespołu lekarze anastezjologów na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia leczonych w Oddziale Położniczym.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie + SWK (pdf)


Złożenie ofert do 08.03.2019 r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert w dniu do 11.03.2019 r. o godz. 13.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (27-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (27-02-2019)

 


 

 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych świadczenie usług lekarskich.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie + SWK (pdf)


Złożenie ofert do 21.02.2019r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert w dniu 22.02.2019 o godz. 13.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (11-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (11-02-2019)

 


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (13-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (13-02-2019)

 

Sekcja ds. badań klinicznych i zakupu świadczeń zdrowotnych

 

Strona wyświetlona: 5 185 razy

1 2 3 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)