wtorek, 9 sierpnia 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

Pobierz plik:

Regulamin organizacyjny GCZD z dnia 01.06.2022 (pdf)

Załącznik nr 2 do Statutu GCZD (pdf)

Załącznik nr 2a do Statutu GCZD (pdf)

Załącznik nr 2b do Statutu GCZD (pdf)

Załącznik nr 3 do Statutu GCZD (pdf)

Załącznik nr 5 do Statutu GCZD (pdf)

Zarządzenie w sprawie wprowadzania cenników (pdf)

 

 

 

wytworzył:Dział Organizacyjno-Prawny (05-07-2022)
wprowadził: Paweł Szymik (05-07-2022)

Strona wyświetlona: 10 921 razy

1 2 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)