piątek, 19 kwiecień 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Pobierz plik:

Regulamin organizacyjny GCZD z dnia 14 stycznia 2019 (pdf)

wytworzył: Łukasz Śmietana, Dział Informatyki (17-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (17-01-2019)

Strona wyświetlona: 8 571 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl