czwartek, 27 czerwiec 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Pobierz plik:

Regulamin organizacyjny GCZD z dnia 17 kwietnia 2019 (pdf)

wytworzył: Paweł Szymik, Dział Informatyki (21-06-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (21-06-2019)

Strona wyświetlona: 9 968 razy

1 2 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl