poniedziałek, 25 maj 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2010-04-27 10:50:20
Powrót do aktualnego wyglądu

praca

ogloszenie

dyrektor samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii, ogłasza konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej:


  • oddziału chirurgii dziecięcej

  • szpitalnego oddziału ratunkowego

  • bloku operacyjnego


kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 11, ust.1 rozp.mzios z 19 sierpnia 1998r. ( dz.u. nr 115, poz 749 ) w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej , składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu.

oferty wraz z dokumentami prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogloszenia pod adresem : samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii 40-752 katowice ul. medyków 16 z adnotacją na kopercie konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej ?

Strona wyświetlona: 8 530 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl