niedziela, 9 sierpień 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2008-05-07 14:28:56
Powrót do aktualnego wyglądu

statut

nadany zarządzeniem nr 36/2002 rektora śląskiej akademii medycznej z dnia 22.11.2002r, zmieniony aneksem nr 1 z dnia 1.08.2003 r., zarządzeniem 6/2004 z dnia 30.03.2004 r., zarządzeniem 24/2004 r z 16.07.2004 r., zarządzeniem 56/2004 z 1.12.2004 r., zarządzeniem 9/2006 z 6.01.2006 r.

pobierz plik:

Strona wyświetlona: 11 597 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl