poniedziałek, 2 sierpień 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2010-07-13 13:05:56
Powrót do aktualnego wyglądu

zarząd

- dyrektor naczelny - dr n. med. ewa emich-widera
sekretariat nr telefonu - 032 / 207 15 00
- p.o. za-ca dyrektora ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych; główny księgowy inż. ewa cisło
sekretariat nr telefonu 032 / 207 15 10
- p.o. lekarz naczelny - dr hab. n. med. marek mandera
sekretariat nr telefonu 032 / 207 17 17
- naczelna pielęgniarka - mgr renata ciemierz
numer telefonu - 032 / 207 15 16

Strona wyświetlona: 4 753 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)