piątek, 24 wrzesień 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2006-12-07 15:23:12
Powrót do aktualnego wyglądu

zarząd

- dyrektor naczelny - dr n. med. ewa emich-widera
sekretariat nr telefonu - 032 / 207 15 00
- z-ca dyrektora ds. ekonomiczno - eksploatacyjnych - mgr elżbieta smolińska
sekretariat nr telefonu 032 / 207 15 10
- lekarz naczelny - prof. dr hab. n. med. elżbieta marszał
sekretariat nr telefonu 032 / 207 16 00
- naczelna pielęgniarka - mgr renata ciemierz
numer telefonu - 032 / 207 15 16

Strona wyświetlona: 162 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)