poniedziałek, 2 sierpień 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2016-08-22 12:45:10
Powrót do aktualnego wyglądu

zarząd

  • dyrektor naczelny - marian kreis
    sekretariat nr telefonu - 32 / 207 15 10
  • p.o. z-ca dyrektora ds. inwestycyjno-eksploatacyjnych – bartosz grzybowski
    nr telefonu 32/ 207 15 05
  • główny księgowy - aleksandra gapińska
  • pielęgniarka naczelna - małgorzata karczmarczyk
    nr telefonu - 32 / 207 15 16

wytworzył: dział administracji gczd (22-08-2016)
wprowadził: administrator (22-08-2016)

Strona wyświetlona: 4 752 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)