poniedziałek, 2 sierpień 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2018-10-30 14:52:24
Powrót do aktualnego wyglądu

ZARZĄD

 

 • Dyrektor Naczelny - Marian Kreis 
  Sekretariat nr telefonu - 32 / 207 15 10
 • p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa - Ireneusz Ryszkiel
  Nr telefonu 32/ 207 15 10
 • Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych - Bartosz Grzybowski
  Nr telefonu 32/ 207 15 05
 • Główny Księgowy - Aleksandra Gapińska
 • Pielęgniarka Naczelna - Mirosława Woźnica
  Nr telefonu - 32 / 207 15 16

wytworzył: Specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami (30-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (30-10-2018)

Strona wyświetlona: 4 751 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)