sobota, 8 sierpień 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2019-08-01 12:50:30
Powrót do aktualnego wyglądu

 

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (pdf)

Plan postępowań o udzielanie zamowień na rok 2019 (pdf)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/44/19) na:

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą gazometrów.

IP: 77091230-216c-4bdd-b880-0cfaef6b1e34

Termin składania ofert: do dnia 06.09.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 06.09.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (01-08-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (01-08-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/47/19) na:

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii.

IP: cdb374d5-e02d-47c4-a850-8ddd13f4bda1 

Termin składania ofert: 14.08.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 14.08.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (09-07-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/42/19) na:

Dostawy odczynników.

IP: 16c82212-9817-4be1-8b5d-24f959f70c9b

Termin składania ofert: 12.08.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 12.08.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-07-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/46/19) na:

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych.

IP: 3050fd42-7acd-4af4-852e-aef9d8c6b228

Termin składania ofert: 09.08.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 09.08.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-07-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/48/19) na:

Dostawy produktów leczniczych.

IP: 493c45d0-c3f7-476c-af1b-0534836e5876

Termin składania ofert: 19.08.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 19.08.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (25-06-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (25-06-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/31/19) na:

dostawy środków opatrunkowych.

Termin składania ofert: 26.06.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 26.06.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (30-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (30-05-2019)

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/37/19) na:

Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej - Angiografii.

IP: 912943fa-fa7b-4d2f-bc51-05137738787c

Termin składania ofert: 03.07.2019, do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 03.07.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (16-05-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/39/19) na:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badania ogólnego moczu .

IP: 5f5223e5-de50-4963-a2e1-d56d793de265 

Termin składania ofert: 01.07.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 01.07.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (15-05-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/13/19) na:

dostawy produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii.

Termin składania ofert: 11.06.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 11.06.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (14-05-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/38/19) na:

dostawy odczynników oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Termin składania ofert: 03.06.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 03.06.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (08-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (08-05-2019) 

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/34/19) na:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego .

IP: e0c74a5f-bbba-4eb4-a711-3f6fb12f5546 

Termin składania ofert: 07.06.2019, do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 07.06.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-04-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/28/19) na:

Dostawy produktów żywieniowych wraz ze sprzętem służącym do podawania tych diet pacjentom.

IP: 7ccfaa72-08da-4e00-8f85-5098e9d4b452 

Termin składania ofert: 17.05.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 17.05.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (03-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (03-04-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/23/19) na:

Dostawy implantów do chirurgii szczękowej.

Termin składania ofert: 12.04.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 12.04.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (06-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (06-03-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa ubezpieczenia Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Link do zamówienia na stronie: https://suprabrokers.pl/node/486

Termin składania ofert: 05.12.2018, do godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracji (30-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (30-10-2018)

 


 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/51/18) na:

dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego.

Termin składania ofert: 16.10.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 16.10.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (24-07-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (24-07-2018)

 

 

Strona wyświetlona: 8 251 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl