niedziela, 12 lipiec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2019-10-17 11:13:08
Powrót do aktualnego wyglądu

 

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (pdf)

Plan postępowań o udzielanie zamowień na rok 2019 (pdf)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia pniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/61/19) na:

Zakup sprzętu medycznego  w ramach doposażenia klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019.

Termin składania ofert: do dnia 25.10.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 25.10.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-10-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (16-10-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/54/19) na:

Dostawy odczynników .

IP: 27acf950-3580-4a33-88c8-859c80556270

Termin składania ofert: do dnia 18.11.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 18.11.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-10-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (14-10-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/55/19) na:

Dostawy materiałów zużywalnych do sterylizacji .

Termin składania ofert: do dnia 14.10.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.10.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (27-09-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (27-09-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/52/19) na:

Dostawy implantów ortopedycznych.

Termin składania ofert: do dnia 10.10.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 10.10.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-09-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-09-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/49/19) na:

Dostawa produktów żywieniowych wraz ze sprzętem służącym do podawania tych diet pacjentom.

Termin składania ofert: do dnia 29.08.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 29.08.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (12-08-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (12-08-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/44/19) na:

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą gazometrów.

IP: 77091230-216c-4bdd-b880-0cfaef6b1e34

Termin składania ofert: do dnia 06.09.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 06.09.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (01-08-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (01-08-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/47/19) na:

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w chemioterapii.

IP: cdb374d5-e02d-47c4-a850-8ddd13f4bda1 

Termin składania ofert: 09.09.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 09.09.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki: 

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (09-07-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/46/19) na:

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych.

IP: 3050fd42-7acd-4af4-852e-aef9d8c6b228

Termin składania ofert: 05.09.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 05.09.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-07-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-07-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/48/19) na:

Dostawy produktów leczniczych.

IP: 493c45d0-c3f7-476c-af1b-0534836e5876

Termin składania ofert: 19.08.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 19.08.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (25-06-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (25-06-2019)

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/37/19) na:

Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej - Angiografii.

IP: 912943fa-fa7b-4d2f-bc51-05137738787c

Termin składania ofert: 03.07.2019, do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 03.07.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-05-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (16-05-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/34/19) na:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego .

IP: e0c74a5f-bbba-4eb4-a711-3f6fb12f5546 

Termin składania ofert: 07.06.2019, do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 07.06.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-04-2019)

 

 

Strona wyświetlona: 20 552 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl