wtorek, 1 grudzień 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2020-01-09 14:33:34
Powrót do aktualnego wyglądu

 

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (pdf)

Plan postępowań o udzielanie zamowień na rok 2019 (pdf)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 139 000 euro (postępowanie nr PN/76/19) na:

Dzierżawa butli wraz z dostawą gazów medycznych i technicznych oraz dostawa medycznego tlenku azotu wraz z dzierżawą butli, reduktorów oraz urządzeń do podaży tlenku azotu na okres 36 miesięcy.

IP: 7b7b2ce1-689a-4d30-8d1b-c3f351d6417d

Termin składania ofert: do dnia 20.02.2020, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 20.02.2020, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (07-01-2020)
wprowadził: Piotr Lipski (07-01-2020)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/73/19) na:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego (II).

IP: 0a97a8d3-a8ed-431c-8d73-c31c5e179577

Termin składania ofert: do dnia 14.02.2020, do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14.02.2020, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (30-12-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (30-12-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/71/19) na:

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego zgodnie z receptą/zleceniem lekarskim wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla pacjentów Oddziałów Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16.

IP: 736c32ea-b0a7-4152-8705-aa19dc6df03a

Termin składania ofert: do dnia 14.01.2020, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 14.01.2020, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-12-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (09-12-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/66/19) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (III).

Termin składania ofert: do dnia 10.01.2020, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 10.01.2020, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (29-11-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (29-11-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/63/19) na:

Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych oraz chemioterapii.

IP: 02a2d74f-eace-473c-ab2c-1bf7a3c5ae35

Termin składania ofert: do dnia 08.01.2020, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 08.01.2020, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (27-11-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (27-11-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/62/19) na:

Dostawa produktów żywieniowych.

Termin składania ofert: do dnia 29.11.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 29.11.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-11-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (14-11-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/65/19) na:

zakup narzędzi laparoskopowych dla Oddziału Położnictwa i Perinatologii.

Termin składania ofert: do dnia 25.11.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 25.11.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-11-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (14-11-2019)

 


  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/64/19) na:

Zakup sprzętu medycznego  w ramach doposażenia klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019 II TURA – zakup kardiomonitorów 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 18.11.2019, do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 18.11.2019, o godz. 09:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (06-11-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (06-11-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/53/19) na:

dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego.

IP 1052f513-4a94-48d7-b11f-2d02988fd565

Termin składania ofert: do dnia 19.12.2019, do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 19.12.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (22-10-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (22-10-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/60/19) na:

dostawy stymulatorów nerwu błędnego.

IP: 5b1ccb02-8971-41dc-9c64-841d49119ef9

Termin składania ofert: do dnia 27.11.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 27.11.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (22-10-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (22-10-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/59/19) na:

dostawy sprzętu medycznego neurochirurgicznego.

Termin składania ofert: do dnia 12.11.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 12.11.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (22-10-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (22-10-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/56/19) na:

Dostawy środków czytości.

Termin składania ofert: do dnia 08.11.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.11.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (17-10-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (17-10-2019)

 


  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/61/19) na:

Zakup sprzętu medycznego  w ramach doposażenia klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019.

Termin składania ofert: do dnia 25.10.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 25.10.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (16-10-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (16-10-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/54/19) na:

Dostawy odczynników .

IP: 27acf950-3580-4a33-88c8-859c80556270

Termin składania ofert: do dnia 03.12.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 03.12.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (14-10-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (14-10-2019)

 

 

 

Strona wyświetlona: 4 670 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl