piątek, 25 wrzesień 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2016-04-05 12:37:06
Powrót do aktualnego wyglądu

skargi i wnioski

zarządzenie nr 11 2016 w sprawie wprowadzenia procedury rozptarywanie skarg i wniosków (pdf)

wytworzył: dyrektor gczd (05-04-2016)
wprowadził: administrator (05-04-2016)

Strona wyświetlona: 27 688 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl