piątek, 25 wrzesień 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2008-10-02 10:43:41
Powrót do aktualnego wyglądu

skargi i wnioski

zarządzeniem dyrektora szpitala nr 8/2006 z dnia 16 marca 2006r. został wprowadzony regulamin rozpatrywania skarg i wniosków.

pobierz plik (doc)

Strona wyświetlona: 27 692 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl