niedziela, 12 lipiec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2016-03-10 21:50:59
Powrót do aktualnego wyglądu

rejestry

1. w szpitalu prowadzone są następujące rejestry:

w sekretariacie:
a) rejestr przeprowadzanych kontroli,

w dziale organizacyjno – prawnym:
a) rejestr aktów wewnętrznych (zarządzeń, pism ogólnych zarządu),
b) rejestr udzielanych przez zarząd pełnomocnictw i upoważnień,
c) centralny rejestr umów.

2. prowadzenie innych rejestrów dla potrzeb komórek organizacyjnych szpitala dozwolone jest za zgodą kierownika podmiotu leczniczego.

wytworzył: sekretariat gczd (10-03-2016)
wprowadził: piotr lipski (10-03-2016)

Strona wyświetlona: 5 599 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl