poniedziałek, 30 marzec 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2003-09-24 09:49:44
Powrót do aktualnego wyglądu

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 173
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 30 136
3 Informacje ogólne - Statut 4 686
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 4 369
5 Informacje ogólne - Zarząd 89 245
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 6 048
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 5 181
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 29 230
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 829
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 25 741
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 263
12 Informacje ogólne - Praca 5 592
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 658
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 160
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 559
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 10 521
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 028
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 718
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 216 230

Strona wyświetlona: 717 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl