piątek, 19 kwiecień 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2003-09-24 09:49:44
Powrót do aktualnego wyglądu

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 515
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 7 963
3 Informacje ogólne - Statut 6 865
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 8 572
5 Informacje ogólne - Zarząd 82 426
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 4 918
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 27
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 1 774
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 933
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 23 348
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 200
12 Informacje ogólne - Praca 500
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 329
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 124
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 643
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 8 379
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 43
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 16 745
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 210 132

Strona wyświetlona: 16 744 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl