poniedziałek, 18 listopad 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2003-09-24 09:49:44
Powrót do aktualnego wyglądu

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 035
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 18 485
3 Informacje ogólne - Statut 2 054
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 2 457
5 Informacje ogólne - Zarząd 87 044
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 670
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 2 241
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 12 950
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2 923
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 24 914
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 865
12 Informacje ogólne - Praca 1 493
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 199
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 747
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 241
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 9 780
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 671
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 423
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 213 884

Strona wyświetlona: 422 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl