niedziela, 24 marzec 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2014-07-04 11:20:21
Powrót do aktualnego wyglądu

informacje ogólne

zarządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 2 stycznia 1996r. utworzony został szpital kliniczny nr 6 – górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki.

na podstawie zarządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej nr 3631/98 z dnia 13 grudnia 1998r. szpital został przekształcony w samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki. zarządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej nr 6/99 z dnia 9 kwietnia 1999r. tut. placówka przyjęła nazwę samodzielny publiczny szpitala kliniczny nr 6 śląskiej akademii medycznej w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki.

obecnie szpital funkcjonuje pod nazwą: samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 6 śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach górnośląskie centrum zdrowia dziecka im. jana pawła ii.

Strona wyświetlona: 208 836 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl