wtorek, 9 sierpnia 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

rejestry

1. w szpitalu prowadzone są następujące rejestry:

w sekretariacie:
a) rejestr przeprowadzanych kontroli,

w dziale organizacyjno – prawnym:
a) rejestr aktów wewnętrznych (zarządzeń, pism ogólnych zarządu),
b) rejestr udzielanych przez zarząd pełnomocnictw i upoważnień,
c) centralny rejestr umów.

2. prowadzenie innych rejestrów dla potrzeb komórek organizacyjnych szpitala dozwolone jest za zgodą kierownika podmiotu leczniczego.

wytworzył: sekretariat gczd (10-03-2016)
wprowadził: piotr lipski (10-03-2016)

Strona wyświetlona: 1 166 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)