środa, 1 kwiecień 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 174
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 30 321
3 Informacje ogólne - Statut 4 726
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 4 396
5 Informacje ogólne - Zarząd 89 273
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 6 056
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 25
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 29 424
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 853
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 25 751
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 265
12 Informacje ogólne - Praca 5 633
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 663
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 164
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 563
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 10 537
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 030
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 723
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 216 266

Strona wyświetlona: 722 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl