niedziela, 24 czerwiec 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 145 729
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 12 546
3 Informacje ogólne - Statut 56 993
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 1 213
5 Informacje ogólne - Zarząd 73 715
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 3 550
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 12 643
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 126 539
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 20 476
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 17 991
11 Informacje ogólne - Praca 11 162
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 7 798
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 2 981
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 2 622
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 5 954
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 16 768
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 15 859
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 197 135

Strona wyświetlona: 15 858 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl