czwartek, 27 czerwiec 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 719
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 4 901
3 Informacje ogólne - Statut 8 839
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 9 968
5 Informacje ogólne - Zarząd 84 186
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 201
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 18 522
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 6 990
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 688
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 23 957
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 458
12 Informacje ogólne - Praca 1 527
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 680
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 348
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 872
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 8 889
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 289
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 104
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 211 496

Strona wyświetlona: 103 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl