wtorek, 9 sierpnia 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 150 352
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 20 311
3 Informacje ogólne - Statut 16 376
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 10 920
5 Informacje ogólne - Zarząd 10
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 1 490
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 27 988
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 7 423
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 5 185
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 3 175
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 1 153
12 Informacje ogólne - Praca 4 954
13 Informacje ogólne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 366
14 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 759
15 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 2 236
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 1 166
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 7 435
18 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 16 717
19 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 2 369
20 Obsługa biuletynu - Statystyki 2 299
21 Obsługa biuletynu - Redakcja 226 024

Strona wyświetlona: 2 298 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)