wtorek, 26 maj 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 416
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 35 286
3 Informacje ogólne - Statut 7 331
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 1 110
5 Informacje ogólne - Zarząd 91 013
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 6 305
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 3 433
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 43 143
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 600
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 26 458
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 494
12 Informacje ogólne - Praca 8 578
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 320
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 394
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 781
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 11 138
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 302
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 953
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 217 456

Strona wyświetlona: 952 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl