sobota, 21 kwiecień 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 145 515
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 4 563
3 Informacje ogólne - Statut 55 202
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 60
5 Informacje ogólne - Zarząd 72 166
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 2 951
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 2 100
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 116 345
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 19 631
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 17 420
11 Informacje ogólne - Praca 9 288
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 7 149
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 2 448
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 2 060
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 5 220
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 16 233
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 15 318
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 39 432

Strona wyświetlona: 15 317 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl