piątek, 24 wrzesień 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 149 008
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 4 452
3 Informacje ogólne - Statut 3 138
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 4 130
5 Informacje ogólne - Zarząd 163
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 8 024
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 6 116
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 3 659
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 4 978
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 30 423
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 21 979
12 Informacje ogólne - Praca 617
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 2 367
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 884
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 6 899
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 6 217
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 14 109
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 990
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 1 122
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 221 685

Strona wyświetlona: 1 121 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)