sobota, 18 sierpień 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 145 810
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 19 631
3 Informacje ogólne - Statut 58 094
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 1 939
5 Informacje ogólne - Zarząd 74 737
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 3 796
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 4 351
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 132 903
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 20 896
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 18 186
11 Informacje ogólne - Praca 913
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 8 008
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 3 167
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 2 775
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 6 329
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 16 907
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 15 990
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 198 895

Strona wyświetlona: 15 989 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl