wtorek, 20 październik 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 148 050
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 4 639
3 Informacje ogólne - Statut 66
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 58
5 Informacje ogólne - Zarząd 93 867
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 6 873
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 627
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 128
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 174
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 27 879
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 21 016
12 Informacje ogólne - Praca 15 489
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 997
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 119
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 914
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 5 311
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 12 117
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 880
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 213
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 218 648

Strona wyświetlona: 212 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl