niedziela, 9 sierpień 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 814
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 59
3 Informacje ogólne - Statut 11 598
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 228
5 Informacje ogólne - Zarząd 92 839
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 6 656
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 9 610
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 74 210
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 375
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 27 331
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 817
12 Informacje ogólne - Praca 12 783
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 729
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 5 709
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 5 101
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 11 750
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 674
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 62
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 218 140

Strona wyświetlona: 61 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl