piątek, 19 kwiecień 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 515
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 7 960
3 Informacje ogólne - Statut 6 865
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 8 571
5 Informacje ogólne - Zarząd 82 425
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 4 917
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 20
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 1 773
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 933
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 23 347
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 199
12 Informacje ogólne - Praca 500
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 328
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 124
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 642
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 8 379
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 43
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 16 744
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 210 132

Strona wyświetlona: 16 743 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl