niedziela, 26 styczeń 2020
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 098
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 24 108
3 Informacje ogólne - Statut 3 202
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 3 116
5 Informacje ogólne - Zarząd 87 912
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 831
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 81
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 21 557
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 107
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 25 223
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 20 040
12 Informacje ogólne - Praca 3 434
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 371
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 938
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 381
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 10 047
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 810
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 552
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 215 073

Strona wyświetlona: 551 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl