czwartek, 22 sierpień 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 826
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 10 190
3 Informacje ogólne - Statut 9 925
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 200
5 Informacje ogólne - Zarząd 85 323
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 372
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 3 176
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 189
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2 130
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 24 275
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 598
12 Informacje ogólne - Praca 3 090
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 852
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 479
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 993
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 9 213
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 417
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 219
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 212 437

Strona wyświetlona: 218 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl