niedziela, 9 grudzień 2018
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 113
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 32 496
3 Informacje ogólne - Statut 2 161
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 5 588
5 Informacje ogólne - Zarząd 77 665
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 4 260
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 7 665
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 3 053
9 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 21 917
10 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 18 636
11 Informacje ogólne - Praca 1 419
12 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 8 605
13 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 3 584
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 168
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 7 242
16 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 368
17 Obsługa biuletynu - Statystyki 16 320
18 Obsługa biuletynu - Redakcja 204 016

Strona wyświetlona: 16 319 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl