czwartek, 21 luty 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 345
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 1 631
3 Informacje ogólne - Statut 5 328
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 7 492
5 Informacje ogólne - Zarząd 81 131
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 4 671
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 3 650
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 1 827
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 95
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 22 830
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 18 987
12 Informacje ogólne - Praca 464
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 52
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 3 927
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 3 456
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 7 948
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 667
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 16 602
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 207 982

Strona wyświetlona: 16 601 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl