sobota, 7 grudzień 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 147 054
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 20 184
3 Informacje ogólne - Statut 2 294
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 2 648
5 Informacje ogólne - Zarząd 87 347
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 707
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 11 505
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 15 265
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 3 055
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 25 019
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 913
12 Informacje ogólne - Praca 1 992
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 245
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 812
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 281
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 9 858
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 706
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 450
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 214 178

Strona wyświetlona: 449 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl