wtorek, 22 październik 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 146 990
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 16 011
3 Informacje ogólne - Statut 1 540
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 2 044
5 Informacje ogólne - Zarząd 86 624
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 5 597
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 4 695
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 8 143
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 2 721
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 24 754
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 19 789
12 Informacje ogólne - Praca 677
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 112
14 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 4 683
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 4 183
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 9 639
17 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 601
18 Obsługa biuletynu - Statystyki 378
19 Obsługa biuletynu - Redakcja 213 449

Strona wyświetlona: 377 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl