piątek, 19 kwiecień 2019
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

 

 


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 (pdf)

Plan postępowań o udzielanie zamowień na rok 2019 (pdf)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/36/19) na:

Dostawy asortymentu do Pracowni Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej-Angiografii .

Termin składania ofert: 06.05.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 06.05.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (10-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (10-04-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/34/19) na:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego jałowego .

IP: e0c74a5f-bbba-4eb4-a711-3f6fb12f5546 

Termin składania ofert: 29.05.2019, do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 29.05.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (05-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (05-04-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/28/19) na:

Dostawy produktów żywieniowych wraz ze sprzętem służącym do podawania tych diet pacjentom.

IP: 7ccfaa72-08da-4e00-8f85-5098e9d4b452 

Termin składania ofert: 07.05.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 07.05.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

 

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (03-04-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (03-04-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/30/19) na:

dostawy smoczków jednorazowych.

Termin składania ofert: 25.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 25.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (13-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (13-03-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/23/19) na:

Dostawy implantów do chirurgii szczękowej.

Termin składania ofert: 12.04.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 12.04.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (06-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (06-03-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/27/19) na:

dostawy stymulatorów nerwu błędnego wraz z osprzętem.

Termin składania ofert: 14.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 14.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (04-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (04-03-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/22/19) na:

dostawy bielizny operacyjnej i obłożeń.

Termin składania ofert: 18.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 18.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (01-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (01-03-2019)

 


 

 

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/18/19) na:

dostawy produktów leczniczych.

IP: 7073c66a-99cd-4112-88f4-176d832357a0 

Termin składania ofert: 10.04.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 10.04.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (27-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (27-02-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/24/19) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej I.

Termin składania ofert: 07.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 07.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (19-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (19-02-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/16/19) na:

Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Termin składania ofert: 15.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 15.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (19-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (19-02-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/8/19) na:

Dostawy pomp insulinowych dla dzieci .

IP: befd4419-dd19-4809-96e3-bfd56139119b 

Termin składania ofert: 15.04.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 15.04.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (15-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (15-02-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/15/19) na:

Usługa polegająca na gromadzeniu, odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów medycznych.

Termin składania ofert: 01.03.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 01.03.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (12-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (12-02-2019)

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/6/19) na:

Dostawę środka do dezynfekcji wraz z dzierżawą urządzenia do dekontaminacji metodą zamgławiania na okres 12 miesięcy.

Termin składania ofert: 11.03.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 11.03.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (11-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (11-02-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/14/19) na:

Dostawy szwów chirurgicznych.

Termin składania ofert: 26.02.2019, do godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 26.02.2019, o godz. 11:00

Pobierz pliki:

 

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (11-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (11-02-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/10/19) na:

Dostawy drobnego sprzętu medycznego niejałowego oraz pozostałe materiały medyczne .

Termin składania ofert: 08.03.2019, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.03.2019, o godz. 10:30

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (06-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (06-02-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/9/19) na:

dostawy sprzętu jałowego do perfuzji.

Termin składania ofert: 25.02.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 25.02.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki: 

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (31-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (31-01-2019)

 


  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/1/19) na:

dostawy odczynników laboratoryjnych .

Termin składania ofert: 30.01.2019, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 30.01.2019, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-01-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (09-01-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Usługa ubezpieczenia Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Link do zamówienia na stronie: https://suprabrokers.pl/node/486

Termin składania ofert: 05.12.2018, do godz. 11:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Administracji (30-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (30-10-2018)

 


  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice; ul. Medyków 16
woj. Śląskie, pow. m. Katowice
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 144 000 euro (postępowanie nr PN/70/18) na:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej (VI).

Termin składania ofert: 05.12.2018, do godz. 09:30
Termin otwarcia ofert: 05.12.2018, o godz. 10:00

Pobierz pliki:

wytworzył: Dział Zamówień Publicznych (09-10-2018)
wprowadził: Piotr Lipski (09-10-2018)

 

 

Strona wyświetlona: 28 razy

<< 1 2 3 4 5 ... 228 >> Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl