wtorek, 9 sierpnia 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

ZARZĄD

 

 • Dyrektor Naczelny - Marian Kreis
  Sekretariat nr telefonu - 32 207 15 10
 • p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. med. Robert Krawczyk
  Nr telefonu 32 207 15 10
 • Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych - Maria Szymich-Lukosek
  Nr telefonu 32 207 15 92
 • Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych - Bartosz Grzybowski
  Nr telefonu 32 207 15 05
 • Główny Księgowy - Michał Kaczko
 • Pielęgniarka Naczelna - Mirosława Woźnica
  Nr telefonu - 32 207 15 16

wytworzył: Rzecznik prasowy, Wojciech Gumułka (12-01-2021)
wprowadził: Piotr Lipski (12-01-2021)

Strona wyświetlona: 10 razy

1 2 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)