KLINIKI I ODDZIAŁY PORADNIE SPECJALISTYCZNE PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW PROJEKTY UNIJNE PORADY KONTAKT
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

im. JANA PAWŁA II


KARETKA N - 600 064 492       SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 032/ 207 19 00, 207 19 50       CENTRALA 0 32/ 207 18 00
powrót do strony głównej

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej (ZDOiRZ) SPSK Nr 6 GCZD

W skład Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej wchodzą:

 • Pracowania Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia Radiologii Klasycznej
 • Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej

Kierownik ZDOiRZ: dr n. med. Katarzyna Gruszczyńska
Pielęgniarka koordynująca: Halina Kost
Kierownik techników: Maciej Bober

Sekretariat ZDOiRZ: tel 032/207-19-40, fax 032/207-19-20
Rejestracja ZDOiRZ czynna od: 700  do 1435,
Rejestracja telefoniczna od 800  do 1400, tel: 032/207-15-78

e - mail: zdo@gczd.katowice.pl 

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej GCZD wykonywane są:

 1. wszystkie badania z zakresu radiologii klasycznej - badania RTG, badania kontrastowe przewodu pokarmowego: RTG górnego odcinka, pasaż jelitowy, wlew kontrastowy oraz badania kontrastowe układu moczowego: urografia, cystografia mikcyjna. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej dysponuje dwoma stacjonarnymi aparatami RTG służącymi do wykonywania badań klasycznych i kontrastowych oraz posiada trzy przewoźne aparaty RTG , umożliwiające wykonywanie  zdjęć przyłóżkowych i na salach operacyjnych
   
 2. badania Tomografii Komputerowej wszystkich części ciała i narządów. W przypadku wykonywania badań TK niemowlętom, dzieciom małym oraz dzieciom niewspółpracującym (reakcja lękowa, płacz, krzyk) badania mogą być wykonane w znieczuleniu ogólnym.
  Badania tomografii komputerowej wykonywane są na aparacie wielorzędowym co pozwala na wykonywanie pełnego zakresu badań obrazowych zgodnie z protokołami badań pediatrycznych. Parametry techniczne aparatu pozwalają również na znaczne zmniejszenie dawki szkodliwego promieniowania X.
   
 3. badania ultrasonograficzne dzieci (USG) - pełny zakres.
  Pracownia USG pracuje w systemie  dwuzmianowym od 800 do  1300 ( czas ten jest zarezerwowany dla  pacjentów z oddziałów SPSK NR 6) i od 1300 do 1800 (badane są dzieci  z poradni). W godzinach nocnych wykonujemy badania „cito”  zlecone z Oddziału Ratunkowego SPSK Nr 6 GCZD.
  Rocznie wykonujemy około 10 000 badań.

Podstawą do wykonania badania jest prawidłowo i czytelnie wypełnione skierowanie oraz prawidłowe przygotowanie pacjenta (dziecka) do badania.

Bezpłatnie wykonywane są wszystkie w/w badania dla pacjentów skierowanych z Zespołu Poradni Specjalistycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II

W przypadku osób dorosłych oraz dzieci skierowanych na badania Tomografii Komputerowej spoza tutejszego Szpitala, możliwe jest bezpłatne wykonanie niniejszych badań w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej zgodnie z zasadami finansowania Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych (ASDK), określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Podstawą wykonania ww. badania w tutejszym ZDOiRZ jest przedstawienie przez pacjenta:

 1. skierowania bez wskazania konkretnej jednostki mającej wykonać badanie, bądź
 2. skierowania, w którym wskazany zostanie Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

W pozostałych przypadkach badania TK są odpłatne.

Terminy w/w badań ustalane są w rejestracji ZDO od poniedziałku do piątku w godz: od 700 do 1435 lub telefonicznie od 800 do 1400 pod nr  tel: 032/207-19-39 lub 032/207-15-78, fax: 032/207-19-20.

Uwaga: Podczas realizacji badań kontrolnych wymagane jest dostarczanie wyników wcześniej wykonywanych badań (zdjęcia, opisy).

 CENNIK BADAŃ RADIOLOGICZNYCH (RTG)

L.p

Nazwa badania

Cena

1

RTG babygram

100 zł

2

RTG barku

80 zł

3

RTG cystografia - inne

200 zł

4 RTG czaszki

 80 zł

5 RTG czaszki w dwu projekcjach

80 zł

6 RTG dłoni/nadgarstka

80 zł

7

RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego - baryt

200 zł

8 RTG jamy brzusznej - inne

80 zł

9

RTG jelita grubego (wlew)

200 zł

10 RTG klatki piersiowej

80 zł

11 RTG klatki piersiowej w dwu projekcjach

80 zł

12 RTG kości kończyny dolnej

80 zł

13 RTG kości kończyny górnej

80 zł

14 RTG kości krzyżowej

80 zł

15 RTG kości ramiennej

80 zł

16 RTG kości udowej

80 zł

17 RTG kręgosłupa - inne

80 zł

18 RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego - inne

80 zł

19 RTG kręgosłupa piersiowego

80 zł

20 RTG kręgosłupa szyjnego - inne

80 zł

21 RTG miednicy

80 zł

22 RTG mostka

80 zł

23 RTG obojczyka

80 zł

24 RTG obojczyków

80 zł

25 RTG oczodołów

80 zł

26 RTG palca

80 zł

27 RTG pasaż jelitowy

200 zł

28 RTG podudzia

80 zł

29 RTG pogranicza czaszkowo-szyjnego

80 zł

30 RTG przedramienia

80 zł

31 RTG ręki

80 zł

32 RTG Skopia TV klatki piersiowej

100 zł

33 RTG staw łokciowy

80 zł

34 RTG stawu biodrowego

80 zł

35 RTG stawu kolanowego

80 zł

36 RTG stawu skokowego

80 zł

37 RTG stopy

80 zł

38 RTG śródręcza

80 zł

39 RTG twarzoczaszki

80 zł

40 RTG urografia

250 zł

41 RTG zatok

80 zł

42 RTG zdjęcie - inne

80 zł

43 RTG żeber

80 zł

44 RTG jelita grubego metodą Neuhausera

200 zł

45 RTG fistulografia jamy brzusznej

220 zł

46 ZNIECZULENIE do badania RTG

200 zł

47 kopiowanie badania z nośnika elektronicznego na kliszę

14 zł

48 RTG konsultacja wyniku badania tryb planowy - 100 zł
tryb pilny - 170 zł

 

CENNIK BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)

L.p

Nazwa badania

Cena

1

TK miednicy małej z kontrastem

400 zł

2

 Angio TK głowy

550 zł

3

TK głowy i/lub szyi bez kontrastu

300 zł

4 TK jamy brzusznej z kontrastem

 400 zł

5 TK klatki piersiowej/płuca/ bez kontrastu

300 zł

6 TK klatki piersiowej/płuca/ z kontrastem

400 zł

7 TK klatki piersiowej/śródpiersie/ bez kontrastu

300 zł

8 TK klatki piersiowej/śródpiersie/ z kontrastem

400 zł

9 TK kości i/lub stawów bez kontrastu

300 zł

10 TK kości i/lub stawów z kontrastem

400 zł

11 TK kości przedramienia bez kontrastu

300 zł

12 TK kości przedramienia z kontrastem

400 zł

13 TK kości ramiennej bez kontrastu

300 zł

14 TK kręgosłupa bez kontrastu

300 zł

15 TK kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu

300 zł

16 TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu

300 zł

17 TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu

300 zł

18 TK kręgosłupa z kontrastem

400 zł

19 TK miednicy małej bez kontrastu

300 zł

20 TK obojczyka bez kontrastu

300 zł

21 TK obojczyka z kontrastem

400 zł

22 TK oczodołów bez kontrastu

300 zł

23 TK oczodołów z kontrastem

400 zł

24 TK piramid kości skroniowych bez kontrastu

300 zł

25 TK podudzia bez kontrastu

300 zł

26 TK pogranicza czaszkowo-szyjnego bez kontrastu

300 zł

27 TK przysadki mózgowej z kontrastem

400 zł

28 TK ręki bez kontrastu

300 zł

29 TK stawu biodrowego bez kontrastu

300 zł

30 TK stawu kolanowego bez kontrastu

300 zł

31 TK stawu łokciowego bez kontrastu

300 zł

32 TK stawu skokowego bez kontrastu

300 zł

33 TK stopy bez kontrastu

300 zł

34 TK stopy z kontrastem

400 zł

35 TK szyi z kontrastem

400 zł

36 TK twarzoczaszki bez kontrastu

300 zł

37 TK twarzoczaszki z kontrastem

400 zł

38 TK uda bez kontrastu

300 zł

39 TK uda z kontrastem

400 zł

40 TK zatok obocznych nosa bez kontrastu

300 zł

41 TK zatok obocznych nosa z kontrastem

400 zł

42 TK piramid kości skroniowych z kontrastem

300 zł

43 TK podudzia z kontrastem

400 zł

44 TK stawu barkowego bez kontrastu

300 zł

45 TK nosogardzieli bez kontrastu

300 zł

46

TK głowy i/lub szyi  z kontrastem

400 zł

47 TK znieczulenie do badania

200 zł

48 kopiowanie badania z nośnika elektronicznego na kliszę

14 zł

49 TK konsultacja wyniku badania tryb planowy - 100 zł
tryb pilny - 170 zł

CENNIK BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH (USG )

L.p

Nazwa badania

Cena

1

USG dołów podkolanowych

50 zł

2

USG dołu pachowego

50 zł

3

USG Doppler

100 zł

4 USG głowy

 50 zł

5 USG gruczołów piersiowych

50 zł

6 USG jamy brzusznej

50 zł

7 USG jąder

50 zł

8 USG klatki piersiowej - inne

50 zł

9

USG ślinianek

50 zł

10

USG tarczycy

50 zł

11 USG tętnic szyjnych

50 zł

12

USG tkanek miękkich (mięśni)

50 zł

13

USG tkanek miękkich szyi

50 zł

14

USG układu moczowego

50 zł

15 USG węzłów chłonnych szyi

50 zł

 

CENNIK KONSULTACJI LEKARSKICH WYNIKÓW BADAŃ OBRAZOWYCH TK i RTG

Konsultacja wyników badań obrazowych

Cena brutto

RTG

70,00 zł

TK


 

-= powrót =-

© 2003 - 2014  GCZD Katowice                Polityka plików cookies