czwartek, 9 grudzień 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 149 196
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 2 977
3 Informacje ogólne - Statut 1 684
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 774
5 Informacje ogólne - Zarząd 945
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 234
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 34 062
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 10 292
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1 642
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 368
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 161
12 Informacje ogólne - Praca 1 723
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 210
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 1 102
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 178
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 6 466
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 14 539
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 1 232
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 1 325
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 222 400

Strona wyświetlona: 1 324 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)