• Dyrektor Naczelny - Marian Kreis 
  Sekretariat nr telefonu - 32 207 15 10
 • p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. med. Robert Krawczyk
  Nr telefonu 32 207 15 10
 • p.o. Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych - Maria Szymich-Lukosek
  Nr telefonu 32 207 15 92
 • Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjno-Eksploatacyjnych - Bartosz Grzybowski
  Nr telefonu 32 207 15 05
 • Główny Księgowy - Michał Kaczko
 • Pielęgniarka Naczelna - Mirosława Woźnica
  Nr telefonu - 32 207 15 16

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.