wtorek, 25 styczeń 2022
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2006-03-23 12:38:29
Powrót do aktualnego wyglądu

górnośląskie centrum zdrowia dziecka i matki

im. jana pawła ii w katowicach

ul. medyków 16

przyjmie do pracy

pielęgniarki/pielęgniarzy

wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny
  2. cv
  3. kserokopia prawa wykonywania zawodu
  4. dyplom ukończenia szkoły

zgłoszenia przyjmowane są:

od poniedziałku do piątku, w godz. 1100 do 1500 w pokoju nr 19

(parter, cz. administracyjna)

tel. 032/2071516

Strona wyświetlona: 4 704 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)