piątek, 24 wrzesień 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2019-04-23 11:46:10
Powrót do aktualnego wyglądu

KONKURSY OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie + SWK (pdf)


Złożenie ofert do 25.03.2019 r. do godz.14.00.
Otwarcie ofert w dniu do 26.03.2019 r. o godz.13.00.

wytworzył: Dorota Skrzyńska, Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (07-03-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (07-03-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług lekarskich obejmujących pełnienie funkcji koordynatora zespołu lekarze anastezjologów na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia leczonych w Oddziale Położniczym.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie + SWK (pdf)


Złożenie ofert do 08.03.2019 r. do godz.14.00.
Otwarcie ofert w dniu do 11.03.2019 r. o godz.13.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (27-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (27-02-2019)

 


 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

wykonywanie świadczeń zdrowotnych świadczenie usług lekarskich.

Pobierz pliki:

Ogłoszenie + SWK (pdf)


Złożenie ofert do 21.02.2019r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert w dniu 22.02.2019 o godz. 13.00.

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (11-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (11-02-2019)

 


  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (pdf

wytworzył: Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych (13-02-2019)
wprowadził: Piotr Lipski (13-02-2019)

 

Strona wyświetlona: 4 980 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)