niedziela, 20 czerwiec 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2016-11-09 13:41:24
Powrót do aktualnego wyglądu

zarząd

 • dyrektor naczelny - marian kreis
  sekretariat nr telefonu - 32 / 207 15 10
 • p.o. dyrektora ds. lecznictwa - irena wolny
  nr telefonu 32/ 207 15 10
 • p.o. z-ca dyrektora ds. inwestycyjno-eksploatacyjnych – bartosz grzybowski
  nr telefonu 32/ 207 15 05
 • główny księgowy - aleksandra gapińska
 • pielęgniarka naczelna - małgorzata karczmarczyk
  nr telefonu - 32 / 207 15 16

wytworzył: specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami (09-11-2016)
wprowadził: administrator (09-11-2016)

Strona wyświetlona: 4 114 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)