W Szpitalu prowadzone są następujące rejestry:

  1. Centralny rejestr umów.
  2. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
  3. Rejestr aktów wewnętrznych (zarządzeń, pism ogólnych zarządu).
  4. Rejestr udzielanych przez zarząd pełnomocnictw i upoważnień.
  5. Rejestr przeprowadzanych kontroli.
  6. Rejestr skarg.
  7. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.
  8. Prowadzenie rejestrów związanych z występowaniem czynników szkodliwych dla zdrowia.
  9. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT.

Dodatkowo, poszczególne komórki organizacyjne Szpitala mogą prowadzić inne rejestry niezbędne do realizacji obowiązków służbowych.”

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 18 listopad 2021 15:51 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 grudzień 2022 11:57 Rafał Mroczkowski