środa, 19 maj 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 148 681
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 10 906
3 Informacje ogólne - Statut 8 274
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 910
5 Informacje ogólne - Zarząd 3 317
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 7 548
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 37 729
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 38 551
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 3 355
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 29 588
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 21 614
12 Informacje ogólne - Praca 5 161
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 1 874
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 585
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 6 542
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 5 883
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 13 469
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 637
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 809
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 220 612

Strona wyświetlona: 808 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl      www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)