poniedziałek, 2 sierpień 2021
Informacje ogólne
GCZD Katowice
Statut
Regulamin Organizacyjny
Zarząd
Struktura własnościowa i majątek
Zamówienia publiczne
Konkurs ofert
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Skargi i wnioski
Informacje nieudostępnione
Praca
Centralna Sterylizacja
Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego
Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry
Ewidencje
Archiwa
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

STATYSTYKI

Poniżej przedstawione są statystyki odwiedzin dla każdej ze stron.

L.p. Strona Wyświetleń
1 Informacje ogólne - Jednostki organizacyjne SUM 148 892
2 Informacje ogólne - GCZD Katowice 2 317
3 Informacje ogólne - Statut 1 344
4 Informacje ogólne - Regulamin Organizacyjny 2 897
5 Informacje ogólne - Zarząd 4 752
6 Informacje ogólne - Struktura własnościowa i majątek 7 836
7 Informacje ogólne - Zamówienia publiczne 73 716
8 Informacje ogólne - Konkurs ofert 61 607
9 Informacje ogólne - Konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych 4 368
10 Informacje ogólne - Skargi i wnioski 30 101
11 Informacje ogólne - Informacje nieudostępnione 21 847
12 Informacje ogólne - Praca 7 619
13 Informacje ogólne - Centralna Sterylizacja 2 177
14 Informacje ogólne - Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego 775
15 Rejestry, ewidencje, archiwa - Rejestry 6 760
16 Rejestry, ewidencje, archiwa - Ewidencje 6 088
17 Rejestry, ewidencje, archiwa - Archiwa 13 872
18 Obsługa biuletynu - Instrukcja obsługi 849
19 Obsługa biuletynu - Statystyki 1 005
20 Obsługa biuletynu - Redakcja 221 154

Strona wyświetlona: 1 004 razy

1 Wszystko Strona: Ile na stronę:

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: informatycy@gczd.katowice.pl     www.gczd.katowice.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pdf)