OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

"Przygotowanie i dostarczanie homogennych zastawek serca  CPV - 33182220-7 - Zastawki serca"

 

Złożenie ofert do 22.08.2023 r. do godz. 13:00.
Otwarcie ofert w dniu 22.08.2023 r. o godz. 13:30.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10 sierpień 2023 06:42 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 sierpień 2023 12:45 Paweł Szymik
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 sierpień 2023 13:33 Rafał Mroczkowski