1. w szpitalu prowadzone są następujące rejestry:

w sekretariacie:
a) rejestr przeprowadzanych kontroli,

w dziale organizacyjno – prawnym:
a) rejestr aktów wewnętrznych (zarządzeń, pism ogólnych zarządu),
b) rejestr udzielanych przez zarząd pełnomocnictw i upoważnień,
c) centralny rejestr umów.

2. prowadzenie innych rejestrów dla potrzeb komórek organizacyjnych szpitala dozwolone jest za zgodą kierownika podmiotu leczniczego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 18 listopad 2021 15:51 Administrator