OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Udzielający zamówienie:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
tel. (32) 207 18 00, fax (32) 207 15 46 

Udzielający zamówienia ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na:

 

KSZ/DB/1/2024 konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
Nr ogłoszenia: KSZ/DB/1/2024

CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
CPV: 85148000-8 Usługi analizy medycznej

Termin składania ofert: 09.02.2024 godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 09.02.2024 godz. 12:30

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 styczeń 2024 13:28 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 05 luty 2024 06:36 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 luty 2024 11:15 Daniel Dębiec
Artykuł został zmieniony. środa, 14 luty 2024 07:38 Rafał Mroczkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 16 luty 2024 13:28 Daniel Dębiec